Ανεξάρτητες Αρχές.

.

Οι ανεξάρτητες Αρχές θα εξακολουθήσουν να υφίστανται για το αντικείμενο για το οποίο έχουν ιδρυθεί. Ο διορισμός των μελών τους θα γίνεται από τη Βουλή με τα κριτήρια των προσόντων που απαιτούν οι θέσεις. Η συνεργασία τους με τη δικαστική ή όποια άλλη εξουσία θα είναι δεδομένη. Όπου αδυνατούν να πάρουν μια απόφαση, θα δηλώνουν αδυναμία και θα μεταφέρουν το βάρος της νομικής τεκμηρίωσης στη δικαστική εξουσία. Η διαφορά με τη σημερινή κατάσταση είναι ότι τα μέλη των Αρχών αυτών δεν θα απαλλάσσονται από τις πιθανές αστικές ή ποινικές ευθύνες, οι οποίες προκύπτουν από τον ρόλο τους. Οι επίορκοι θα τιμωρούνται όπως τους αξίζει.