Δημόσιο Κεφάλαιο (ΔΕΚΟ)

 

Αντιλαμβανόμενος κάποιος την ιδιομορφία αυτού που χαρακτηρίζουμε ως "δημόσια ανάγκη" και την υποχρέωση του κράτους για την κάλυψή της, εύκολα μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει "δημόσιο αγαθό". Δημόσιο αγαθό είναι εκείνο το αγαθό το οποίο είναι υπερπολύτιμο για τον πολίτη. Τόσο πολύτιμο, που να τον καθιστά όμηρο αυτού που το διαθέτει. Να τον καθιστά εύκολο θύμα εκβιασμού. Αγαθά όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες ή το σύστημα υγείας είναι αδύνατον να αφεθούν στα χέρια ιδιωτών. Είναι τόσο σημαντικά, που επηρεάζουν ακόμα κι αυτήν την ίδια τη συνταγματική λειτουργία.

Δεν υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία, όταν κάποιοι ιδιώτες μπορούν να ελέγχουν αυτού του είδους τα αγαθά. Πώς θα υπάρχει ισότητα, όταν κάποιος ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να εκβιάζει άλλους ιδιώτες με το αγαθό της ενέργειας. Όταν κάποιος ιδιώτης θ' αποφασίζει μόνος του για το ποιος θα επιβιώσει στην αγορά και ποιος όχι. Ταυτόχρονα υπάρχει και θέμα εθνικής ασφάλειας. Από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες εξαρτάται η άμυνα της χώρας. Είναι δυνατόν αυτή η άμυνα να αφεθεί στα χέρια ιδιωτών; Επιχειρήσεις δηλαδή όπως η ΔΕΗ ή ο ΟΤΕ είναι ζωτικής σημασίας για τον ελληνικό λαό να παραμείνουν σε δημόσια ιδιοκτησία.

Εκτός όμως όλων αυτών ο κρατικός χαρακτήρας των ΔΕΚΟ είναι ο απαραίτητος παράγοντας για να επιτευχθεί η αποκέντρωση. Αν αυτές οι επιχειρήσεις περάσουν στα χέρια των ιδιωτών, είναι θέμα χρόνου να πάψει να υπάρχει κάθε ελπίδα αποκέντρωσης. Γιατί; Διότι οι ιδιώτες έχουν ως βασικό στόχο το κέρδος. Άρα τους συμφέρει η υπερσυγκέντρωση πληθυσμών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυξάνει τα κέρδη τους και μειώνει τα έξοδά τους. Δεν τους συμφέρει αυτός ο πληθυσμός να διασκορπιστεί ανά την επικράτεια και να συντηρούν ένα πολυδάπανο και εκτεταμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών. Αν μπορούσαν να βάλουν όλους τους Έλληνες σε μια πολυκατοικία, θα ήταν το ιδανικό γι' αυτούς.

Προτείνουμε γι' αυτού του είδους των επιχειρήσεων τη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά όχι ιδιωτικοποιήσεις. Δεν επιθυμούμε το κράτος επιχειρηματία, αλλά δεν επιθυμούμε και το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας αμύθητης αξίας. Ως κεφάλαιο, το οποίο ανήκει στον λαό και άρα εξυπηρετεί τον ιδιοκτήτη του, δεν θα πρέπει να έχει ποτέ καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιβιώνει και να συντηρείται με βάση τα υψηλότερα στάνταρτ της τεχνολογίας, αλλά ποτέ δεν θα έχει ως αποκλειστικό στόχο το κέρδος. Θα κερδίζει, για να μπορεί να επενδύει στην τεχνολογία, αλλά δεν θα κερδοσκοπεί εις βάρος των καταναλωτών-ιδιοκτητών του.

Οι προσλήψεις θα πρέπει να γίνονται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ με ευθύνη των διοικήσεών τους.

Οι προσλήψεις θα γίνονται απευθείας από τις επιχειρήσεις και δεν θα γίνεται το σημερινό δουλοπάζαρο των σημερινών εργολάβων της απασχόλησης.

Ο κομματισμός θα είναι αίτιο απόλυσης.

Οι ΔΕΚΟ θα πρέπει να λειτουργούν όπως προβλέπεται για τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.

Να κάνουν κατάθεση ετησίων ισολογισμών.

Ο έλεγχος των διοικήσεών τους να γίνεται από τη Βουλή. Ο διορισμός των διοικήσεών τους να γίνεται από τη Βουλή.

Ο έλεγχος των μισθών και των αυξήσεών τους να γίνεται επίσης από τη Βουλή.

Εκτός του κράτους δικαίωμα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν μόνον τα ασφαλιστικά ταμεία.