Χωροταξία - Πολεοδομία.

 

Θα πρέπει να επιβληθεί ο σχεδιασμός των ανοικτών πόλεων. Καμία πόλη δεν θα "πνίγεται" από το σφικτό σχέδιο πόλεως που υπάρχει σήμερα. Θα ξεχωρίζει ο αυστηρά αστικός πυρήνας της κάθε πόλης και από εκεί και πέρα θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασής της προς πάσα κατεύθυνση. Κανένας πληθυσμός δεν θα είναι όμηρος των οικοπεδούχων και των ιδιοκτητών τρωγλών. Η στέγαση του πληθυσμού είναι δημόσια ανάγκη και στην ανάγκη θα παραχωρείται μέχρι και δημόσιο κεφάλαιο, προκειμένου αυτή να καλυφθεί.

Εντός του σχεδίου πόλεως θα γίνει επανασχεδιασμός των ελληνικών πόλεων μέσα σε ένα εύλογο βάθος χρόνου και βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκτονωθεί οι μεγάλες ανάγκες στέγασης του πληθυσμού. Με βάση τις ανάγκες, τις ιδιομορφίες και την αισθητική των τοπικών κοινωνιών θα γίνει ένας γενικός επανασχεδιασμός. Η οικοδομική δραστηριότητα εκτός ορίων σχεδίου πόλεως θα γίνεται με νέους αυστηρούς κανονισμούς. Θα οριστεί ένα ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν και θα μπορεί το κεφάλαιο να δημιουργεί νέους αστικούς πυρήνες με βάση τις ανάγκες των πληθυσμών. Τα κόστη των υποδομών των πυρήνων αυτών θα τα επιβαρύνονται οι κατασκευές και όχι το δημόσιο.

Με τον τρόπο αυτόν θα πέσει δραματικά η αξία της στέγης, που σήμερα ταλαιπωρεί τον Έλληνα και τον οδηγεί στην ομηρία, είτε των εμπόρων στέγης είτε των τραπεζών.

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να αποκτήσει ο κάθε Έλληνας ιδιόκτητη κατοικία.

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να μπορούν οι νεαροί Έλληνες ν' αποκτούν εύκολα κατοικία και να μην αναγκάζονται να κατοικούν με τους γονείς τους μέχρι να γίνουν μεσόκοποι.

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να αποκτήσει ο κάθε Έλληνας μερίδιο από την πατρίδα του.

Να αποκτήσει ιδιοκτησία, που θα τον ταυτίζει με την Ελλάδα.

Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχουν Έλληνες που να μένουν μια ζωή στα νοίκια με το όνειρο κάποτε ν' αποκτήσουν δικό τους "κεραμίδι".

Πρέπει ν' αλλάξει η νοοτροπία του Έλληνα, που τον συνδέει μόνιμα με ένα ακίνητο. Να πάψει να γίνεται "σπιτοσυλλέκτης". Πρέπει εύκολα να πουλάει ένα σπίτι, το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες του και εύκολα να μπορεί ν' αγοράσει ένα άλλο. Να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα σπίτια, τόσο για τους ελεύθερους όσο και για τους οικογενειάρχες. Μέρος της πολιτικής αυτής θα είναι η αλλαγή του τρόπου φορολογίας των ακινήτων. Η πρώτη κατοικία δεν θα φορολογείται ποτέ και για κανέναν λόγο. Ταυτόχρονα όμως δεν θα αποτελεί κεφάλαιο, το οποίο θα μπορεί για παράδειγμα να μπει υποθήκη για ένα τραπεζικό δάνειο για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα θα φορολογείται η κατοχή τέτοιου είδους περιουσίας. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση κατοικιών θα φορολογούνται με εξαιρετικά βαρείς φόρους. Θα ενθαρρυνθεί η "ρευστοποίηση" τέτοιου είδους περιουσίας. Δεν θα φορολογούνται τα έσοδα από πωλήσεις κατοικιών. Δεν θα φορολογούνται οι γονικές παροχές στο επίπεδο της πρώτης κατοικίας.

Στόχος αυτής της πολιτικής θα είναι να πάψει να γίνεται επένδυση η κατοικία. Να πάψει να υπάρχει κερδοσκοπία πάνω σε μια βασική ανάγκη του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στη φύση καλύτερη πολιτική "στέγης" απ' ότι υπάρχει στην ανθρώπινη κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν το τελευταίο ζώο της πλάσης να μην έχει πρόβλημα με τη στέγη του και να έχει ο άνθρωπος. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να πέσει η αξία της κατοικίας σε βαθμό που να μην απασχολεί ποτέ τον άνθρωπο ως πρόβλημα. Στόχος είναι να μπορεί το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση να απαλλοτριώνει τις τρώγλες και να τις αποδίδει ως κοινόχρηστους χώρους στο κοινωνικό σύνολο. Στόχος είναι να ανανεώνονται οι κατασκευές και οι άνθρωποι ν' απολαμβάνουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας.