Κρατικός Μηχανισμός.

 

Πρότασή μας είναι η πλήρης κατάργηση της μονιμότητας. (Στρατός και σώματα ασφαλείας εξαιρούνται). Μετατροπή όλων των συμβάσεων μονιμότητας σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Διαχωρισμός υπαλλήλων κατά την πρόσληψή τους με τη λογική του στρατεύματος. Θα προσλαμβάνονται με βάση τα απαιτούμενα προσόντα και θα εκπαιδεύονται ανάλογα, Απλοί Υπάλληλοι, Προϊστάμενοι και Διευθυντές. Καμία προαγωγή με κριτήριο τον χρόνο υπηρεσίας. Κανένα ηλικιακό όριο για καμία πρόσληψη. Πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, ρητή απαγόρευση κάθε είδους μετάταξης, απόσπασης ή μετάθεσης του οποιουδήποτε υπαλλήλου.

Προσλήψεις με προδιαγραφές ΑΣΕΠ, υπό την επίβλεψη ΑΣΕΠ, ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία, ανάλογα με τις δικές της ανάγκες. Ο ΑΣΕΠ θα λειτουργεί ως ένας ΟΑΕΔ του δημοσίου. Σ' αυτόν θα απευθύνονται οι εργαζόμενοι που αναζητούν εργασία στο δημόσιο και σ' αυτόν θα απευθύνονται οι δημόσιες υπηρεσίες, που αναζητούν προσωπικό. Αυτός θα αξιολογεί προσόντα δυνάμει εργαζομένων και οι υπηρεσίες θα καλύπτουν τις ανάγκες τους με βάση τις δικές του λίστες.

Ενιαίο μισθολόγιο για όλους τους υπαλλήλους, συνδεδεμένο απόλυτα με τον εθνικό μισθό. Πλήρης κατάργηση όλων των επιδομάτων και "είσπραξή" τους σε "είδος" με τη θέσπιση διαφορετικών υποχρεωτικών ωραρίων εργασίας.

Θεσμοθέτηση αντικειμενικού "πόιντ σύστεμ", που θα οδηγεί στην απόλυση του υπαλλήλου.

Αδικαιολόγητες απουσίες ή παράπονα πολιτών θα προσθέτουν "πόντους" στους ασυνείδητους ή αδιάφορους υπαλλήλους.

Κανένας υπάλληλος και ποτέ δεν θα ανησυχεί για τη θέση του, εφόσον εκτελεί ευσυνείδητα το καθήκον του.

Η πλατεία Κλαυθμώνος δεν θα ξαναδεί κόσμο, αλλά οι τεμπέληδες και οι ασυνείδητοι υπάλληλοι θα αποβληθούν από το ίδιο το κρατικό σύστημα.

Απαγόρευση κάθε είδους συνδικαλισμού μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Ο κομματισμός θα αποτελεί λόγο απόλυσης.

Η υποβοήθηση κομματικών δραστηριοτήτων με κρατικά μέσα θα αποτελεί κακουργηματική πράξη.

Ενοποίηση του ασφαλιστικού ταμείου του δημοσίου με αυτό του ΙΚΑ. Το κράτος εργοδότης θα υποχρεούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα των εργαζομένων του, όπως προβλέπεται για όλους τους υπόλοιπους εργοδότες. Στο επίπεδο αυτό δεν υπάρχει λόγος διαφοροποίησης του δημοσίου από τους υπόλοιπους εργοδότες. Επιπλέον, με την αλλαγή τόσο στον τρόπο προσλήψεων όσο και στο καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, δεν υπάρχει λόγος να μπλέκονται μεταξύ τους διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία.