Σύστημα Παιδείας.

 

Το σύστημα παιδείας θα πρέπει ν' αλλάξει παντελώς μορφή. Έχει "χρεοκοπήσει" πλέον η γνωστή Δυτική συνταγή των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Η δομή, που σχεδιάστηκε κατά τον Μεσαίωνα, για να καλύπτει ανάγκες εκείνης της εποχής. Κάποτε οι λίγες γνώσεις της ανθρωπότητας έπρεπε να κατανεμηθούν στον εκπαιδευτικό χρόνο με τέτοιον τρόπο, ώστε με καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες να δημιουργούν "ξεχωριστούς" ανθρώπους. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Προτείνουμε να καταργηθεί η σημερινή εκπαίδευση των τριών βαθμίδων.

Να καταργηθεί το απάνθρωπο "σημειωτόν", που έχει ως μοναδικό στόχο να δημιουργεί "κουτσάλογα" έτοιμα να υπηρετήσουν το σύστημα.

"Κουτσάλογα", που κρύβονται πίσω από τίτλους και περιμένουν από το κράτος να τα ταΐσει.

"Κουτσάλογα", που περιμένουν να κληρονομήσουν τις θέσεις των πατέρων τους.

"Κουτσάλογα", που δίνουν απόδοση στο χρήμα και στην υπομονή, καταστρέφοντας τις ευφυΐες.

"Μεσήλικες" μαθητές θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Η βασική εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως ηλικιακό "ταβάνι" τα δεκαοκτώ χρόνια του εκπαιδευόμενου. Οι Έλληνες στα δεκαοκτώ τους θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τον όποιον τίτλο δικαιούνται ως εκπαιδευόμενοι. Στα δεκαοκτώ τους χρόνια να είναι πολίτες έτοιμοι να μπουν στην αγορά εργασίας και να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν μόνον εργαζόμενοι. Αν απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση, αυτό θα γίνεται με μέσα της επιχείρησης που απαιτεί την εκπαίδευση. Ο βασικός τίτλος σπουδών θα είναι μόνον για την πρόσληψη. Αν η αγορά εργασίας απαιτεί επιπλέον εκπαίδευση του εργαζομένου, να την πληρώνει η ίδια. Ήδη αυτό κάνουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Με δικά τους έξοδα εκπαιδεύουν τους δικούς τους επιστήμονες. Τους ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους για να τους προσλάβουν και μετά αναλαμβάνουν οι ίδιες τα έξοδα της εκπαίδευσής τους.

Η εκπαίδευση που προτείνουμε θα είναι δύο βαθμίδων. Θα διαχωριστεί με απόλυτο τρόπο το σύστημα παιδείας (πρώτη βαθμίδα) από το σύστημα εκπαίδευσης (δεύτερη βαθμίδα). Θα λειτουργούν με διαφορετικά πρότυπα και θα έχουν τελείως διαφορετικούς προσανατολισμούς. Το πρώτο θα έχει ως στόχο την κοινωνικοποίηση και την καταστολή των ενστίκτων του ανώριμου ατόμου. Θα λειτουργεί με αυστηρούς πειθαρχικούς κανόνες και θα αποθαρρύνει τον ανταγωνισμό και την ατομική διαφοροποίηση.

Η δεύτερη βαθμίδα θα έχει την ακριβώς αντίθετη φιλοσοφία. Οι κοινωνικοποιημένοι πλέον μαθητές θα μπαίνουν σε ένα απόλυτα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σύστημα θα είναι απολύτου ελευθέρας "ροής". Ο εκπαιδευόμενος θα "τρέχει" όσο αντέχουν τα "πόδια" του. Ο καθένας με βάση τις δυνατότητές του και τις φιλοδοξίες του θα κάνει σχεδόν μόνος του το πρόγραμμα σπουδών του. Η εκπαιδευτική ύλη της σημερινής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα εισαχθεί στη δευτεροβάθμια. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών του μέσου όρου ικανοτήτων και φιλοδοξιών θα υπάρχει ένας υποχρεωτικός κορμός μαθημάτων, που θα οδηγεί στην αποφοίτηση. Στον ίδιο εκπαιδευτικό χρόνο δηλαδή κάποιος θα παίρνει ένα απολυτήριο όμοιο με το σημερινό απολυτήριο λυκείου και κάποιος άλλος θα παίρνει πτυχίο μηχανικού ή γιατρού κλπ.. Ένα βασικό πτυχίο, προκειμένου να βρει θέση σε μια συγκεκριμένη αγορά εργασίας και από εκεί και πέρα να συνεχίσει την εκπαίδευσή του με τη μέθοδο που περιγράψαμε πιο πάνω.