Δικαστική εξουσία

 

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Διασφάλιση του αυτοδιοίκητού της. Κατάργηση της θέσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας της, για την πιο γρήγορη και άμεση λειτουργία της. Θα πρέπει να οριστούν απαραβίαστες προθεσμίες για την εκδίκαση των υποθέσεων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό όργανο με μοναδικό αντικείμενο τον έλεγχο της δικαστικής "παραγωγής". Είναι υποχρεωτικό να γίνει θέσπιση ειδικών εξοντωτικών τιμωριών για τους επίορκους δικαστές. Καρκινώματα τύπου παραδικαστικού, θα πρέπει να πατάσσονται με τον σκληρότερο τρόπο.