Γιατί οι συγκρίσεις...

 


κλπ...

...δεν μας απειλούν !!